Elektroniskt återanvändbar öronmärke

För nöt och gris

Elektroniskt återanvändbart öronmärke

Combi E30 Återanvändbar är ett elektroniskt öronmärke som passar besättningar med kött-, gris- eller mjölkproduktion.

Elektronisk märkning är ett bra hjälpmedel vid födsel, avel, vägning, köp, försäljning, behandling, rapportering och slakt av djur. Fungerar i mjölkrobotar och vid utfodringsautomater.

Märkning av djur med elektroniskt märkning medför att det blir säkrare informationsväxling och ger ett mer effektivt arbetssätt.

Kombineras med handel av antingen Combi 3000 Stor, Små eller Rund.

Pris 28 kr/st