SenseHub® Dairy Youngstock

Övervaka hälsan hos dina kalvar 24/7

SenseHub Dairy Youngstock är ett övervakningssystem för kalvar och ungdjur på mjölkgårdar – från avvänjning till inseminering. Med systemet följer du kalvens hälsa från ung ålder och säkerställer en optimal utveckling till mjölkko.
SenseHub Dairy Youngstock ger dig en heltäckande översikt över dina kalvars hälsa och behov. På så sätt fördelar du din arbetstid mer effektivt till de kalvar som är i behov av översyn.
Genom att identifiera kalvars beteendeförändringar eller sjukdomssymtom innan de är synliga, möjliggör Youngstock ett snabbt ingripande vid hälsoproblem och att kalvar kan växa till produktiva mjölkkor.

  • Övervaka dina kalvar 24/7
  • Tidigt ingripande vid hälsoproblem möjliggör bättre produktivitet
  • Gör ditt arbeta smidigare och effektivare

Med SenseHub Dairy Youngstock kan du övervaka kalvarnas mående dygnet runt och dra nytta av hälsovarningar. Systemet skickar notiser om en kalv behöver särskild uppmärksamhet och ett blinkande LED-ljus i örontranspondern gör det lätt att identifiera kalven i fråga. På så sätt hjälper SenseHub Dairy Youngstock dig att övervaka hälsan hos kalvarna och ungdjuren, och du kan effektivisera ditt dagliga arbete samt förbättra driften på din gård.