SenseHub samlar in aktivitets-, idisslings- och beteendedata och omvandlar dessa data till lättanvända rapporter och grafer. SenseHub har olika funktioner, eller användningsområden, som du kan välja att använda, beroende på vad du vill övervaka i din besättning.


Du kan välja mellan tre programversioner; Starter, Advanced och Premium, så att du får de funktioner som passar din besättning och din verksamhet. Du kan uppgradera när som helst och få tillgång till fler funktioner, utan att köpa ytterligare utrustning eller byta transponder.

STARTER
STARTER
ADVANCED
ADVANCED
PREMIUM
PREMIUM
Brunst
Brunst
Hälsa
Hälsa
Kalvningsrelaterade hälsoproblem
Kalvningsrelaterade hälsoproblem
Ättid
Ättid
Värmestress
Värmestress
Grupprutiner
Grupprutiner
Rapportgenerator
Rapportgenerator
Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss

Brunst

Brunst

SenseHub känner igen de olika brunststegen och ger dig påminnelse för den optimala insemineringstiden. Systemet hittar också svaga brunster. Brunstbeteendet bestäms av aktivitet, idissling och ättid. Detta ger grunden för ett brunstindex, vilket kan vara till stor hjälp för att förbättra reproduktionen i din besättning.

Ingår i Starter, Advanced och Premium

Hälsa

Hälsa

SenseHub upptäcker onormala förändringar i aktivitet och idissling, och du får tidigt varning om sjukdom och händelser som kan påverka individens och besättningens hälsa. Med kontinuerlig övervakning ligger du i framkant. Du kan förebygga snarare än behandla, och du undviker onödig användning av antibiotika. Om sjukdom ändå uppstår har du möjlighet att påbörja behandlingen tidigt. SenseHub gör det lättare för dig att fatta bra beslut vid rätt tidpunkt. Detta förbättrar både djurens välbefinnande och produktivitet!

Systemet ger:

  • Bra övervakning av besättningen, dygnet runt – i realtid
  • Tidig upptäckt av sjukdomar och hälsoproblem
  • Möjlighet till förebyggande åtgärder innan sjukdom
  • Bra övervakning av nykalvade kor
  • Möjlighet att se effekten av veterinärbehandling

Ingår i Advanced och Premium

Kalvningsrelaterade hälsoproblem

Kalvningsrelaterade hälsoproblem

Funktionen indikerar inte att kalvning pågår, men larm före och/eller efter kalvning ger en god indikation på hälsoproblem hos kon.

  • Larm före kalvning: kan indikera att det är en svår kalvning
  • Larm efter kalvning: ger tidig varning så att du kan fånga upp risken för sjukdom

Ingår i Advanced och Premium

Ättid

Ättid

Information om idissling över tid på gruppnivå gör det möjligt att ändra innehåll eller tid för utfodring tidigt om problem uppstår. Information om hur dina djur reagerar på ett foderbyte kan till exempel göra det möjligt för dig att förbättra utfodringsstrategin.

Ingår i Premium

Värmestress

Värmestress

Information om värmestress på gruppnivå kan vara användbar för att korrigera ventilation och andra miljöåtgärder.

Ingår i Premium

Grupprutiner

Grupprutiner

Kors beteende följer en viss rytm. Eventuella förändringar i denna rytm kan vara tecken på stress i gruppen eller besättningen. Vid plötsliga förändringar på gruppnivå har man med hjälp av larmet möjlighet att fånga upp detta tidigt, innan det påverkar produktionen.

Ingår i Premium

Rapportgenerator

Rapportgenerator

Med den här funktionen kan du ställa in de rapporter som är av vikt för din gårds produktionsmål. Du får också data som inte har varit tillgängliga i SenseHub tidigare. Du kan till exempel skapa en rapport över djur som systemet kommer att ägna extra stor uppmärksamhet åt före eller efter kalvning, eller som visar djurens idisslarestatus.

Ingår i Premium