Med SenseHub har du full överblick över dina djurs aktivitet, hälsa och välfärd – oavsett var du befinner dig. Lösningen är enkel att använda i vardagen och ger specifika råd du kan agera på, så att du kan effektivisera och förbättra din verksamheten.

Vill du veta mer om SenseHub?

Vill du veta mer om vad SenseHub kan tillföra dig och din besättning? Kontakta oss så får du bra hjälp av vårt duktiga säljteam.

LMSE@merck.com

Jag vill gärna veta mer om SenseHub och vill gärna bli kontaktad!

    Ja, jag samtycker att mina uppgifter blir sparade hos MSD Animal Health (OS ID) för användning i vidare kontakt med mig om SenseHub.

Alla som är inloggade på samma konto (användare) får notiser, beroende på inställningarna i telefonen.

Följande exempel ger inte notis: tyst läge, notiser avstängda, ansluten till router utan internet eller att datapotten är slut på telefon eller mobil router.

Sms skickas endast till mobil till den som startade kontot(användaren). Så alla som vill ha sms måste ha ett eget konto (användare) på Sensehubsystemet. Om larmintervallet är satt till att inte skicka notiser på natten, så kommer ett larm som genererats på natten, inte att skickas på nytt.

För att komma till inställningar för notiser:

 

 

(till vänster i bild)

 

(Upp till höger i bild)

 

 

(Upp till vänster i bild)

Systemet måste vara anslutet till internet för att skicka information till molnet för åtkomst utanför stallet, t.ex. i telefon eller surfplatta. Systemet däremot fungerar alltid oavsett internet. Med andra ord, skulle du sakna internet kan du ändå få informationen från systemet via den dator som sitter kopplad till samma router som controllern.

Korrekt användning av Sensehub sparar arbete, bland annat genom att hjälpa till att hitta rätt tid för insemination. Detta minskar antalet missade brunster.

Med SenseHub sparar du också tid och pengar på ett antal fler sätt.

Nej, all data lagras i transpondern i upp till 24 timmar och data skickas till SenseHub-styrenheten var 20:e minut.

Controllern har ett stort täckningsområde (ca 200 x 500 meter) och kan därmed täcka både lador och närliggande betesområden, och eventuellt två lador om de ligger inom rimligt avstånd till varandra.

Om du behöver ett ännu större täckningsområde kan du ansluta en eller flera ytterligare antenner till controllern. Systemet är enkelt att installera; för alla. Controllern med inbyggd antenn kräver bara en kabel till din bredbandsrouter, så är systemet redo att användas.

Erfarenheten visar att signaler kan gå genom väggar, och styrenheten kan därmed plocka upp signaler från transpondrar från djur i närliggande lador. Ett SenseHub-system kan alltså täcka flera byggnader.

Metallplattor och betongväggar är dock begränsande faktorer, men om du vill ha 100% täckning i den andra ladan löser vi detta genom att använda en extra antenn som ansluts till SenseHub i huvudladan.

Ja, SenseHub måste ha internetanslutning för att fungera.

All data lagras i SenseHub-styrenheten. För att få larm i realtid måste därför styrenheten ha en konstant internetanslutning. Dessutom säkerhetskopieras systemet automatiskt via internet.