Fördelarna med SenseHub

Lätt att använda

Det är enkelt att både installera och använda SenseHub. Appens gränssnitt är självförklarande och ger dig tydlig och lättförståelig information direkt i mobilen.

Bättre djurvård

Med kontinuerlig övervakning av besättningens hälsa är du alltid i framkant och kan vidta nödvändiga åtgärder innan problem uppstår eller sjukdom utvecklas.

Bättre beslut

Du får all information real time och får specifika råd om vad du ska göra och när. Detta gör det lättare för dig att göra bra val som hjälper dig att förbättra din verksamhet.

Skräddarsydd data för dig

Du väljer mellan tre paket med olika komplexitet. Du kan också ställa in larmnivån och andra funktioner beroende på hur aktiv din nötkreatursras är.

Ökad produktivitet och lönsamhet

Du sparar mycket tid och tiden är som du vet pengar. Tid du nu tillbringar på kontrollrundor i ladan kan du med SenseHub använda på något mer lönsamt. Ett annat exempel: Med SenseHub får du kalvar i kvigorna vid rätt tidpunkt, och det kan ge dig en årlig inkomst på mer än 10 000 kronor (beror naturligtvis på antalet djur).

Mer frihet

Du kan få rapporter om djurets välbefinnande, oavsett om du är hemma eller borta. Det ger säkerhet och frihet!

Funktioner i SenseHub

Brunst

Brunst

Hälsa

Hälsa

Kalvningsrelaterade hälsoproblem

Kalvningsrelaterade hälsoproblem

Ättid

Ättid

Värmestress

Värmestress

Grupp-rutin

Grupp-rutin

”Sen vi skaffade SenseHub på gården har dräktigheten ökat markant på våra kvigor och ligger nu på hela 87% efter bara ett år”

Patrik Johansson som investerat i SenseHub

Bild: Patrik Johansson, Gubbvad, Sala

För ett par veckor sen ringde en nöjd och beslutsam Patrik till oss: ”Jag har inget val, jag måste ha fler SenseHub transpondrar. Efter att ha investerat i SenseHub kan jag inte vara utan”.

Patrik valde halstranspondrar till sina 40 kvigor då han startade med SenseHub för drygt ett år sedan i januari 2022. Till kvigorna valde han Starter versionen, som inkluderar brunst.

Efter att ha sett en stor effekt av att upptäckta brunst och på så vis lyckas med insemineringen, går han nu för ytterligare 40 halsband till delar av sin mjölkbesättning.

På dessa valde han steget Advanced som inkluderar brunst och hälsoövervakning, för att få en bättre bild över hur korna återhämtar sig direkt efter kalvning.

Likt många andra användare av SenseHub får Patrik också den effekt att med hjälp av färre insemineringar p.g.a. säker upptäckt och rätt tid för inseminering gör det då också möjligt att välja sin rekrytering till mjölk och då kunna lägga köttras för försäljning och därigenom få ytterligare intäkt på befintligt antal djur och produktion.