Fördelarna med SenseHub

Lätt att använda

Det är enkelt att både installera och använda SenseHub. Appens gränssnitt är självförklarande och ger dig tydlig och lättförståelig information direkt i mobilen.

Bättre djurvård

Med kontinuerlig övervakning av besättningens hälsa är du alltid i framkant och kan vidta nödvändiga åtgärder innan problem uppstår eller sjukdom utvecklas.

Bättre beslut

Du får all information real time och får specifika råd om vad du ska göra och när. Detta gör det lättare för dig att göra bra val som hjälper dig att förbättra din verksamhet.

Skräddarsydd data för dig

Du väljer mellan tre paket med olika komplexitet. Du kan också ställa in larmnivån och andra funktioner beroende på hur aktiv din nötkreatursras är.

Ökad produktivitet och lönsamhet

Du sparar mycket tid och tiden är som du vet pengar. Tid du nu tillbringar på kontrollrundor i ladan kan du med aktivitetsmätning använda på något mer lönsamt. Ett annat exempel: Med SenseHub får du kalvar i kvigorna vid rätt tidpunkt, och det kan ge dig en årlig inkomst på mer än 10 000 kronor (beror naturligtvis på antalet djur).

Mer frihet

Du kan få rapporter om djurets välbefinnande, oavsett om du är hemma eller borta. Det ger säkerhet och frihet!

Funktioner i SenseHub

Brunst

Brunst

Hälsa

Hälsa

Kalvning

Kalvning

Utfodring

Utfodring

Värmestress

Värmestress

Grupp-rutin

Grupp-rutin

Så har SenseHub underlättat vardagen

Foto: Carolina Adamssons erfarenhet av SenseHub
Foto: Växa

Gunnar Forsberg investerade i det trådlösa övervakningssystemet i november 2018. Systemet mäter kornas idissling och aktivitet. Övervakningen ger både förbättrad fruktsamhet och hälsokontroll.

Carolina Adamsson berättar om Per-Olofsgårdens erfarenhet av SenseHub

Ökad frihet med smart övervakning

Foto: Ann-Sofie Linds erfarenhet av SenseHub
Foto: Växa

Med SenseHub i stallet har Ann-Sofie Lind fått en större frihet i sitt arbete. – Jag är inte låst vid att behöva titta till korna hela tiden, utan kan göra annat.

Ann-Sofie berättar om hur SenseHub underlättar arbetet på Burns Gård