Ikon: SenseHub helse

SenseHub känner igen de olika brunststegen och visar den optimala insemineringstiden. Systemet hittar också svaga brunstspår. Brunstbeteendet bestäms av aktivitet, idissling och ättid. Detta ger dig grunden för ett brunstindex, vilket kan vara till stor hjälp för att förbättra reproduktionen i din besättning.

Ikon: SenseHub helse

Hälsa

SenseHub jämför djurets data med tidigare medelvärden och fångar upp onormala förändringar i aktivitet och idissling, både på individ-, grupp- och besättningsnivå. Du kommer att få tidig varning om sjukdom och andra händelser som kan påverka besättningens hälsa. Kontinuerlig övervakning av din besättnings hälsa ger dig möjlighet att vidta förebyggande åtgärder tidigt.

Jag vill gärna veta mer om SenseHub och vill gärna bli kontaktad!

    Ja, jag samtycker att mina uppgifter blir sparade hos MSD Animal Health (OS ID) för användning i vidare kontakt med mig om SenseHub.