Abonnera på SenseHub

Pålitligt och förutsägbart är ledord för vårt abonnemang på SenseHub. Med abonnemanget betalar du inga uppstartskostnader. Allt du behöver av utrustning, programvara, löpande uppdateringar och support ingår i abonnemanget. Du kan enkelt skala upp din nivå på SenseHub när dina behov ändrar sig. Allt detta för en fast och prisvärd summa per transponder i månaden. Enkelt, eller hur?

Foto: Melkeku med SenseHub øretransponder v3
Foto: SenseHub i bruk i Galåen samdrift

I abonnemanget ingår:

  • Öron- och halstransponder, båda kan användas inom samma besättning
  • Controller, kablar och annan utrustning som behövs för att systemet ska fungera
  • Programvara som du enkelt installera själv
  • Löpande uppdateringar och förbättringar
  • Tillgång till utbildning för maximalt utbyte av SenseHub
  • Om en transponder eller utrustning slutar att fungera under abonnemangstiden har du full garanti
  • Bra service och support – på svenska

Kontakta oss så berättar vi mer!


Foto: Abonnere på SenseHub

Denna produkt är inte till för diagnostisering, behandling, läkning eller för att förhindra sjukdom hos djur. För diagnostisering, behandling, läkning eller för att förebygga sjukdom hos djur, bör du konsultera veterinär. Noggrannheten av den data som samlas in och presenteras via denna produkt är inte avsedd att motsvara precisionsnivån för medicinsk utrustning eller vetenskapliga mätinstrument. Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved. 

Jag vill gärna veta mer om SenseHub och vill gärna bli kontaktad!

Beskriv typ av drift
Samtycke
Ja, jag samtycker att mina uppgifter blir sparade hos MSD Animal Health (OS ID) för användning i vidare kontakt med mig om SenseHub.