Combi E30 Flagg/Stor tappdel

Officiellt öronmärke

För Nöt

Combi E30 Flagg/Stor tappdel är ett elektroniskt öronmärke som passar besättningar med kött- eller mjölkproduktion.

Elektronisk märkning är ett bra hjälpmedel vid födsel, avel, vägning, köp, försäljning, behandling, rapportering och slakt av djur. Fungerar i mjölkrobotar och vid utfodringsautomater.

Märkning av djur med elektroniskt märkning medför att det blir säkrare informationsväxling och ger ett mer effektivt arbetssätt.

Pris 26 kr exkl moms