Beställningar in till Stallmästaren

21. februari 2020

Vi vill göra en påminnelse om att enligt avtal med Jordbruksverket så ska beställningar in till oss på originalmärken till nya djur (kalvar, lamm, killingar, kultingar) göras via nätbutiken på vår hemsida eller med blankett in till oss.

  • Blanketter finns på hemsidan till att skriva ut eller så kan ni ringa till oss så skickar vi blanketter med posten.
  • Vid inlogg till nätbutiken, tänk på att fylla i personnummer på hemsidan innan du startar ditt bank-id via appen eller PC. Endast personen som står på SE-numret kan logga in med Bank-ID om inte en fullmakt har givits ut till någon annan.
  • Har du AB, HB eller beställer du för en förening så krävs en fullmakt, där organisationen ger tillåtelse till att en person får beställa på organisationens vägnar.
  • Beställningar på enbart ersättningsmärken kan göras på telefon direkt till oss, vi ber er att ha SE-nummer samt person- eller organisationsnummer framme för snabbare hantering.

Hälsningar
Kundtjänst Stallmästaren