• Blanketter finns på hemsidan till att skriva ut eller så kan ni ringa till oss så skickar vi blanketter med posten.
  • Vid inlogg till nätbutiken, tänk på att fylla i personnummer på hemsidan innan du startar ditt bank-id via appen eller PC. Endast personen som står på SE numret kan logga in med bank-id om inte en fullmakt har givits ut till någon annan.
  • Har du AB, HB eller beställer du för en förening så krävs en fullmakt, där organisationen ger tillåtelse till att en person får beställa på organisationens vägnar.
  • Beställningar på enbart Ersättningsmärken kan göras på telefon direkt till oss, vi ber er att ha SE nummer samt person- eller organisationsnummer framme för snabbare hantering.

Hälsningar
Kundtjänst Stallmästaren