OSID TST öronmärke för DNA provtagning

För nöt

För inhämtning av vävnadsprov och märkning

TST Öronmärke för DNA provtagning

OSID® TST Öronmärken levereras i set, bestående av han- och hon-del med en hygienisk tub i plast för förvaring av vävnadsprovet.

Proven tas med tången Combi Junior TST Tång.

Varje provtub är märkt med en unik streckkod och samma unika nummer som märke.

För mer information om TST följ länken till Växa.

Pris 30 kr exkl moms