Märkspray – blå

Långtidsmärkning
  • Specialtillverkad för får, rekommenderas även till ren
  • Lanolinbaserad märkfärg
  • Skarpa färger
  • Sitter hela betessäsongen
  • Räcker till ca 80 djur

Pris 172 kr exkl moms