OS ID Combi E30 Rund/Rund handel – officiell

Officiellt öronmärke

För Nöt

OS ID Combi E30 Rund/Rund är ett elektroniskt öronmärke som passar besättningar med kött- och mjölkproduktion.

Elektronisk märkning är ett bra hjälpmedel vid födsel, avel, vägning, köp, försäljning, behandling, rapportering och slakt av djur. Fungerar i mjölkrobotar och vid utfodringsautomater.

Märkning av djur med elektroniskt märkning medför att det blir säkrare informationsväxling och ger ett mer effektivt arbetssätt.

Pris 25 kr exkl moms

Appliceras i örat med

Storlek: Ø 30 mm

Valbara handelar: OS ID 3000 Rund eller OS ID 3000 Stor.

Standard: ISO 11784 & 11785

Frekvens: 134.2 kHz