Combi E30 Rund/Rund tappdel

Som Officiellt öronmärke

För Nöt

Combi E30 Rund/Rund är ett elektroniskt öronmärke som passar besättningar med kött- och mjölkproduktion.

Elektronisk märkning är ett bra hjälpmedel vid födsel, avel, vägning, köp, försäljning, behandling, rapportering och slakt av djur. Fungerar i mjölkrobotar och vid utfodringsautomater.

Märkning av djur med elektroniskt märkning medför att det blir säkrare informationsväxling och ger ett mer effektivt arbetssätt.

Pris 25 kr exkl moms

Combi E30 Rund/Rund tappdel

Appliceras i örat med svart Combi Junior tång (2011) och svart Combi Junior nål (20 mm).

Storlek diameter: 30 mm

Valbara han-delar: Combi Rund eller Combi Stor.

Standard: ISO 11784 & 11785

Frekvens: 134.2 kHz

Pris 25 kr exkl moms

Goda exempel på användning hittar du här