OS ID Micro – Återtag Kött till KLS

För återtag av kött

  • OS ID Micro, märke som avser om du ska leverera djur till slakteriet KLS och ta återtag av kött.

Pris 3,65 kr exkl moms