Återtagsmärke Hud Micro

För återtag av hud.

Detta signal märke avser om du ska leverera djur till slakt och ska ta återtag av huden. Dessa djur är födda och skrivna på ditt egna produktionsplatsnummer (SE nummer).

Inköpta djur bär vita signalmärken med ditt produktionsplatsnummer. 

Pris 3,65 kr exkl moms