Återtagsmärke Hud Micro

För återtag av hud.

  • Micromärke avser om du ska leverera djur till slakt och ska ta återtag av huden.
  • Till djur som är födda och skrivna på ditt egna produktionsplatsnummer (SE-nummer).

Inköpta djur bär vita micromärken med ditt produktionsplatsnummer. 

Pris 3,65 kr exkl moms