Combi 3000 - en ny generation av öronmärken

7. mars 2020

Med Combi 3000 lanserar vi ett nytt system av öronmärken för alla djurslag. De nya märkena är starkare, lättare att sätta i örat och ger en bättre djuromsorg.

Säkert och hållbart

I Combi 3000-märket är det gjort för-stärkningar i övre delen av märket, både i hon- och handelen. Bättre design och materialfyllnad i övergången mellan märkesplatta och stam ger ett starkare öronmärke.

Foto: Forsterkning tappdel og hulldel Combi 3000

Tål mer belastning

Fri rotation mellan hondel och handel reducerar risken för irritation och infektion. Dessutom medför den fria rotationen att märket, och speciellt att handelen, tål mer belastning. Det förbättrar märkets hållbarhet.

Foto: Combi 3000 øremerker, fri rotasjon mellom hulldel og tappdel

Enkel fastsättning

Det krävs mindre kraft när Combi 3000 skall sättas i örat. Du kommer också att höra ett tydligt klick vid fastsättningen när märket är satt riktigt i lås. På det sättet kan du vara helt säker på att märket är bra fastsatt.

För fastsättning använder du Combi Junior tång.

OBS: Kontrollera att du använder rätt nål till din tång. Riktig nål är nödvändig för en korrekt fastsättning av Combi 3000-märkena.

Produktfoto: Nål til Combi Junior påsettingstang
Svart nål för Combi Junior-tång, för fästsättning av icke-elektroniska Combi 3000-märken och elektroniska CombiE-märken.

 

Djurvänlig

Alla handelar har fått 2 mm längre stam (denne ändringen gjorde vi 2017). Detta ger mer luft till örat, något som är en fördel när sårhålet i örat skall läka.

Med fri rotation mellan hondel och handel lossnar hår och hud i sårkanten lättare, och genom öppen «kopp» i toppen av hondelen tillförs det luft till såret. Sårkanten läker snabbt, risken för irritation och infektion reduceras och märkets hållbarhet förbättras.

Foto: Lam med Combi 3000 øremerker

Lättare att läsa Combi Stor

Hondelen till det icke-elektroniska öronmärket Combi 3000 Stor har blivit 8 mm högre, och präglingen är därmed nedflyttat. Så det blir lättare att se både produktions- och individnummer när djurets öron är håriga.

Combi 3000 Stor
Combi 3000 Stor för nötkreatur. Den hondelen av märket är högre än tidigare, så bokstaver och siffror är lättare att läsa, även när djuret har håriga öron.

 

Unikt låssystem

Både Combi 3000 och CombiE har ett speciellt starkt lås. Den unika låsprincipen är patenterat och gör återanvändning av märket omöjligt. Låset innehåller inga metalldelar och kan återvinnas. (Patent nr. 304771)

Varar hela djurets livstid

Combi 3000 och CombiE görs i mjuk och flexibel specialplast. Märkena tål stora temperatursvängningar, solljus och extremt slitage både i stall och på bete. Material och form säkrar att märkena sitter på bästa möjliga vis. Siffror och bokstäver bränns ned i plastmärket med laser, tydligt och läsbart gjenom hela djurets livstid.

Ultraljudssvetsning

Som enda producent använder vi ultraljudssvetsning för att sätta ihop färdigproducerade Combi 3000 öronmärken. Metoden är miljö- och användarvänlig och gör att kartong og tejp inte behöver användas. Hon- och handel svetsas samman i en list, och märkena rivs loss med ett enkelt handgrepp. (Patent nr. 320230.)

Utvecklat och producerat av OS ID

Combi 3000 icke-elektroniska märken och CombiE elektroniska märken utvecklas och produceras av OS ID. Märkena är godkända för officiel märkning i Sverige och många andra länder.

Combi är ett av Europas mest använda märkessystem för husdjur. För producenter, slakterier och råd-givningstjäster är Combi-märkena ett kvalitetsbegrepp.

Märkesstorlekar och färger

Combi 3000 öronmärken levereras i fem storlekar och täcker behovet för märkning av nöt, får, get, gris och hjortdjur.

Officiella märken i Sverige levereras endast i gult. Officiella får- och grismärken kan fås i avvikande färg på hondelen enligt Jordbruksverkets regler.

Combi 3000 levereras i färgerna röd, grön, blå, gul, orange, grå, vit, lila, rosa.

Foto: Skisse over størrelser på alle Combi 3000 ikke-elektroniske øremerker og alle CombiE elektroniske øremerker