Märkning av ren

Här kan du läsa om de föreskifter som gäller för märkning av renboskap, enligt Jordbruksverket.

De produkter vi har som passar för renmärkning hittar du här