Märkning av kameldjur

Här kan du läsa om de föreskrifter som gäller för märkning av kameldjur, som Jordbruksverket kräver.

Reglerna gäller för de arter av hov- och klövdjur som hör till familjen Camelidae och släkterna Camelus, Lama och Vicugna, med andra ord gäller reglerna bland annat

 • kameler
 • dromedarer
 • lamor
 • alpackor
 • vikunjor

Kameldjur behöver märkas med id-märken som har godkänts av Jordbruksverket. Dessa id-märken behöver uppfylla vissa krav. Kameldjur ska märkas med ett öronmärke fäst vid varje öra. Detta ska ske senast vid 9 månads ålder. Om du flyttar djur från anläggningen där de är födda, ska de alltid vara märkta innan de flyttas. Du får inte flytta omärkta djur. Djur som har märkts innan den 21 april 2021 behöver inte märkas om, förutom när de ska förflyttas till andra länder och mottagarlandet kräver en annan märkning.

Det är endast Combi 3000 rund som är godkänd i dagsläget.

Andra produkter för dina kameldjur hittar du här.

För att beställa märken till dina kameldjur behöver du:

 • Ansök om SE-nummer (produktionsplats) hos Jordbruksverket.
 • När du fått ett SE-nummer tilldelat kontakta oss på Stallmästaren via order@stallmastaren.se
 • Ange följande information i mailet till oss:
 • SE-nummer:
 • Person- eller organisationsnummer:
 • Telefonnummer för kontakt:
 • Djurart (Kamel, Dromedar, Lama, Alpacka, Vikunja):
 • Antal djur:
 • Original (nya) eller ersättning (tappade märken):
 • Vi skickar sedan in den informationen till Djurregisterenheten hos Jordbruksverket där de tar beslut om att godkänna beställningen.
 • Efter godkännandet från Jordbruksverket återkopplar vi till dig och skickar ut din beställning för produktion.
 • När märkena har produceras skickas de ut till dig med Postnord.