Märkning av gris

Här kan du läsa om de föreskrifter som gäller för märkning av gris, enligt Jordbruksverket.

Grisarna ska vara märkta senast 9 månader efter födseln, om grisarna lämnar anläggningen där de är födda innan dess ska de vara märkta vid flytten. Djur som föds och flyttas från din anläggning ska alltid vara märkta innan du flyttar dem. Grisarna ska vara märkta med en öronbricka eller en tatuering som Jordbruksverket har godkänt. Du ska utföra märkningen så att den inte förorsakar lidande hos grisen. Om ditt djur skulle tappa en öronbricka ska du så snart som möjligt märka det med en ersättningsbricka. Djur som du köper in ska du inte märka om, de ska behålla sin märkning.

De produkter vi har som passar för gris, hittar du här.