Märkning av får och get

Här kan du läsa om de föreskrifter som gäller för märkning av får och get