Märkning av får och get

Här kan du läsa om de föreskrifter som gäller för märkning av får och get, enligt Jordbruksverket.

Får och getter ska vara märkta på olika sätt beroende på hur länge de är avsedda att leva. Djur som du köper in ska du inte märka om, de ska behålla sin märkning.

Får och getter ska vara märkta senast 6 månader efter födelsen med minst en öronbricka om de är avsedda att leva högst 12 månader, om de är avsedda att leva i mer än 12 månader ska de vara märkta med två öronbrickor. Djur som föds och flyttas från din anläggning ska alltid vara märkta innan du flyttar dem.

Både du som lämnar djur och den person som tar emot dem är ansvariga för att märkningen är rätt.

Mufflonfår som hålls i ett godkänt vilthägn under extensiva förhållanden behöver du märka först när du flyttar dem från den anläggning där de är födda. Extensiva förhållanden innebär att de inte är vana vid regelbunden mänsklig kontakt.

Inför slakt är det bra att ta reda på om slakteriet kräver någon särskild slaktmärkning. Märken för återtag av skinn och kött, hittar du här.

De produkter vi har som passar för får  och getter, hittar du här.