Pris- och leveransvillkor

 • Emballage och expedition : 30 kr /leverans
 • Leverans sker mot faktura eller postförskott
 • Frakt enligt Postens taxor
 • Priser exl. moms framgår av vår prislista med reservation för eventuella prisändringar
 • Faktura bifogas i leveransen. Vid fakturabelopp överstigande 1000 kr sänds faktura i separat kuvert

Priser

Prislista 2019 OS ID Stallmästaren

Registreringsavgift

För beställning av officiella ordrar tar vi ut registreringsavgift

 • Web 35 kr
 • Blankett 75 kr
 • Ersättningsmärken 10 kr

Nya avgifter inför 2020 gällande Bråttom-beställningar

Inför högsäsongen 2020 (januari-maj) arbetar vi på Stallmästaren så snabbt vi bara kan. Det är en hektisk period som kan vara frustrerande för många djurproducenter.

Genom åren har vi upplevt att det ibland missbrukats med att sätta en beställning ”på bråttom” för att tilläggsavgiften på en sådan order haft ett låg pris.

För att vi ska kunna prioritera våra kunder som verkligen är i behov av sina öronmärken snabbt, inför vi nya avgifter för bråttom- och akut-beställningar från 1 januari 2020.

Nya avgifter från 1 januari 2020

 • Vid bråttom: 3 kr per öronmärke (tidigare 1 kr/öronmärke)
 • Över 500 öronmärken bråttom: Ordinarie kostnader + avgift 1000 kr
 • Akuta beställningar som ska levereras/skickas samma dag (beställs senast 10:00 per telefon eller e-post nästkommande vardag): Ordinarie kostnader + avgift 250 kr
 • Djur på slakteri: ordinarie kostnader + avgift 250 kr
 • Signalmärken: ordinarie kostnader + avgift 1 kr/märke