Priser

Priser

Prislista Öronmärken

Prislista tillbehör

Produktblad tillbehör Får och Get

Gällande akuta och bråttombeställningar

Till godkända akuta ärende räknas djur på slakteri och vid omhändertagande av djur.

Ett gott råd är att planera i förväg och beställ dina öronmärken i tid.