Pris- och leveransvillkor

  • Emballage och expedition : 30 kr /leverans
  • Leverans sker mot faktura eller postförskott
  • Frakt av beställningar med originalmärken till nya djur (kalvar, lamm, killingar och kultingar): Brev upp till 2 kg: 40 kr / Paket mellan 2-20 kg: 90 kr
  • Annan frakt enligt Postens taxor
  • Priser exl. moms framgår av vår prislista med reservation för eventuella prisändringar
  • Faktura bifogas i leveransen. Vid fakturabelopp överstigande 1000 kr sänds faktura i separat kuvert

Priser

Prislista 2019 OS ID Stallmästaren

Registreringsavgift

För beställning av officiella ordrar tar vi ut registreringsavgift

  • Web 35 kr
  • Blankett 75 kr
  • Ersättningsmärken 10 kr

Gällande Akuta och Bråttom beställningar

För att skärpa användningen av Akut/bråttom beställningar har vi beslutat att omgående ta bort detta tillval i varukorgen.

Det har genom åren missbrukats på ett sätt som ger kunder med vald normal leverans en ansenlig försening av leveranstid. Flera kunder väljer akut/bråttom då möjligheten finns, inte för att det i verkligheten är så bråttom. Ett beslut som tas utan att tänka på konsekvenserna för andra lantbrukare.

Till godkända akuta ärende räknas djur på slakteri och vid omhändertagande av djur.

Är din beställnings bråttom, ange anledning i kommentaren i varukorgen. Möjligheten att ta emot bråttom beställningar varierar från dag till dag.

Avgifter

  • Vid bråttom: 3 kr per öronmärke (tidigare 1 kr/öronmärke)
  • Över 500 öronmärken bråttom: Ordinarie kostnader + avgift 1000 kr
  • Akuta beställningar som ska levereras/skickas samma dag (beställs senast 10:00 per telefon eller e-post nästkommande vardag): Ordinarie kostnader + avgift 250 kr
  • Djur på slakteri: ordinarie kostnader + avgift 250 kr
  • Signalmärken: ordinarie kostnader + avgift 1 kr/märke