Support från Växa

När du behöver hjälp i systemet, prata med Växas SenseHub support, tel. 010-471 06 40

Driftsstörningar

Just nu så har vi till och från driftstörningar för fjärråtkomsten till SenseHub. Detta gäller när du använder mobilens app eller loggar in med webbläsare på adressen www.st.scrdairy.com. Vi jobbar med att lösa felet.

Du som använder PC på samma nätverk som SenseHuben påverkas inte.