Combi E23/Mini tappdel

Som Officiellt öronmärke

Ett litet och lätt elektroniskt öronmärke för får

Anpassat till nyfödda lamm och killingar.

Elektronisk märkning är ett bra hjälpmedel vid födsel, avel, vägning, köp, försäljning, behandling, rapportering och slakt av djuren.

Märkning av djuren med elektroniska märken medför att det blir säkrare informationsväxling och ett mer effektivt arbetssätt.

Pris 19 kr exkl moms