Återtagsmärke KLS inköpt djur Signal

För återtag av hud på inköpta djur till KLS

Detta signal märke avser om du ska leverera inköpta djur till KLS och ska ta återtag av hud. Dessa djur är födda på annat produktionsplatsnummer men är registrerade på ditt SE nummer.

Inköpta djur bär vita signalmärken med ditt leverantörsnummer hos KLS.

Ange ditt leverantörsnummer upp till sju siffror.

Pris 4,15 kr exkl moms