Prisjustering från 1 juni

Vi märker nu tydligt av de prishöjningar som sker på marknaden för våra råmaterial. Våra produkter är i huvudsak beroende av plast och elektronik, två av de råvaror som nu drabbas hårt av det krig som utspelar sig mellan Ryssland och Ukraina.

 

Detta påverkar nu försörjning, transporter och logistik för dessa produkter över hela världsmarknaden. Energikostnaderna har inte gått någon obemärkt förbi och är en stor del av vår tillverkning och process för våra produkter.

Vi kommer fr.o.m. 1:a Juni 2022 att justera priserna på våra produkter baserat på insatsmaterialet och de ökade kostnaderna för energi i tillverkningen.

I samband med att vi har sett över pris och kostnadsläget har vi också lagt om en del kostnader gällande frakt där vi ser att flera av våra kunder kommer att få en positiv utveckling av kostnaden för frakt.