Combi 3000 Medium: Nytt öronmärke för nöt 1 juli 2020:

Från och med 1 juli kommer det nya öronmärket Combi 3000 Medium finnas tillgängligt hos Stallmästaren.

Medium öronmärke
Combi 3000 Medium ersättare till Combi Små för nötkreatur, storlek 57 x 59,2 mm.

Combi 3000 Medium öronmärke är en ny öronmärkes storlek som endast är avsedd till nötkreatur.

Efterfrågad storlek för nöt

Det har varit en stor efterfrågan på en mellanstorlek till Combi 3000 Stor och Combi 3000 Små. Det nya öronmärket bedöms vara mer passande för nöt, då risken för att fastna i inredningen minskar samtidigt som man ser individnumret tydligt.

En ny valmöjlighet kommer att införas 1 juli då man kan välja att använda Combi 3000 Medium + Combi 3000 Medium hos nöt. Det här visar att även regelverket följer med i utvecklingen i att kombinera det praktiska i djurets välbefinnande och säkerhetsaspekten i livsmedelskedjan. Med det nya märket kommer Sverige flytta ett steg närmare EU:s vid märkning av boskap.

Combi 3000 Små originalmärken ersätts med Combi 3000 Medium

I samband med Combi 3000 Mediums inträde försvinner Combi 3000 Små som alternativ för nöt, även hos E30/Små ersätts han-delen Små med Medium (E30/Medium). Priset för Combi 3000 Medium-märket kommer vara densamma som tidigare Combi 3000 Små.

Produktfoto: Combi Junior
Combi Junior Tång 2011

Tång och nål

Som hos andra Combi 3000-märken är han-delen 2 cm lång från platta till spets. För isättning används den svarta Combi Junior tång (2011) med svart Combi Junior nål (20 mm).

Endast Combi Stor vid bråttom och akut-order

Combi 3000 Medium-märket kommer endast att kunna beställas vid original ordar till en början. Det innebär att möjligheten till bråttom och akut försvinner om man vill ha Combi 3000 Medium-märken eller kombination Combi 3000 Medium till sina nötkreatur.

Combi 3000 – vår nyaste generation av öronmärken

Combi 3000 är ett system av öronmärken för alla djurslag. De nya märkena är starkare och lättare att sätta i örat som ger en bättre djuromsorg. I Combi 3000-märket är halsen förstärkt på både hon- och handelen. En bättre design och materialfyllnad i övergången mellan låsning och pigg ger ett starkare öronmärke.

Mer om Combi 3000 märkesystem