OS ID Stallmästarens integritetspolicy

OS ID Stallmästarens Verkställande Direktör är ansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. Integritetspolicyn innehåller upplysningar om de krav du kan ställa när du blir kund hos oss och lämnar dina personuppgifter, när det samlas in uppgifter från våra nätsidor och andra digitala kanaler som vi använder (GDPR) och generell information om hur vi behandlar personuppgifter. (GDPR).

Ändamålet med OS ID Stallmästarens behandling av kunders personuppgifter

OS ID Stallmästaren AB lagrar och behandlar personuppgifter om dig för att kunna producera och leverera de produkter du köper från oss, samt för att verifiera mot Statens Jordbruksverk att riktiga ID-märken produceras för dina djur i din besättning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan knytas till en person, exsempelvis namn, bostad, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, personnummer, produktionsplatsnummer och organisationsnummer.

Vilken information lagrar vi?

När du registrerar dig som kund i vårt beställningssystem, eller om vi registrerar dig som kund via telefon eller beställningsblankett, ger du oss dessa upplysningar:

 • Namn
 • Adress (hämtas från Jordbruksverket)
 • Postnummer
 • Telefonnummer (hämtas från Jordbruksverket)
 • Eventuell e-postadress
 • Produktionsplatsnummer (hämtas från Jordbruksverket)
 • Personnummer / Organisationsnummer

När du är upplagd som kund hos oss, läggs dessa uppgifter upp på ditt kundkort :

 • Betalningsvillkor
 • Inkassoprofil
 • Orderöversikt
 • Fakturaarkiv
 • Banktransaktioner i förbindelse med handel med oss
 • Statistik över dina inköp av varor

Uppgifterna behandlas och lagras elektroniskt.

Grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna (se ovan) är nödvändiga för oss för att vi skall kunna ingå ett kontrakt med dig (dvs. leverera våra tjänster till dig). Som kund hos oss måste du uppge dessa uppgifter, för utan dem kan vi inte leverera öronmärken eller andra varor till dig.

Här nedanför ser du de sex rättsliga grunderna för insamling, lagring och behandling av personuppgifter (GDPR artikel 6 nr. 1). Vår grund för att samla in och behandla nämnda
personuppgifter om dig, täcks av punkt 2 nedan.

1) Samtycke

Den registrerade har givit sitt samtycke till behandling av hans/hennes personuppgifter för ett eller flera ändamål.

2) Avtal

Insamling/behandling av personuppgifter är nödvändiga för företaget för att kunna ingå ett avtal med den registrerade personen.

3) Lag

Insamling/behandling av personuppgifter är nödvändiga för att följa lagar och regler.

4) Grundläggande intressen

Insamling/behandling av personuppgifter är nödvändiga för att beskydda en persons grundläggande intressen, och den registrerade inte är i stånd att samtycka.

5) Allmänhetens intresse

Insamling/behandling av personuppgifter är nödvändiga för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller utöva offentlig myndighet (lag).

6) Berättigat intresse

Företaget har ett berättigat intresse i insamling/behandling av personuppgifter som är nödvändiga och som är viktigare än att beskydda personuppgifter för den registrerade.

Till vilka andra sänder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter blir endast behandlade av oss i OS ID Stallmästaren, med undantag av ärenden som går till inkasso, då går dessa upplysningar till vårt inkassoföretag: namn, adress, telefonnummer, postnummer, organisationsnummer, personnummer och eventuell e-postadress.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

När du ger oss besked om att du har slutat med djurproduktion, lägger vi till en anteckning på ditt kundkort som talar om att du inte längre är aktiv producent. Vi lagrar inte personuppgifter längre och i större grad än det som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Såvida det inte krävs enligt lag, till exempel genom bokföringslagen .

Bokföringslagen säger att bl.a. detta skall lagras i minst 7 år:

 • Bilagor som danar underlag för bokföringen (ingående faktura, utgående faktura, kvitton och dyl.)
 • Specifikationer för obligatorisk redovisning (konto specifikation, kundspecifikation, etc.)
 • Avtal som är viktiga för företaget
 • Brev och annan information som ger betydande ytterligare information till upplagda dokument
 • Utgående ordernoteringar

Så behandlar vi kunders personuppgifter

www.stallmastaren.se

Det är frivilligt för de som besöker vår hemsida att uppge personuppgifter i samband med tjänster. Behandlingsgrundlaget är samtycke från den enskilde, om inget annat är specificerat. Haus är OS ID Stallmästarens databehandlar för www.stallmastaren.se och vår leverantör av utveckling och underhåll av nätsidan. Duett är också vår driftsleverantör för www.stallmastaren.se

Vi använder Google Analytics till webstatistik

Google Analytics är en nätanalystjänst som leveras av Google Inc. och använder cookies för att analysera hur användare använder hemsidan. Informationen, inkluderat din IP-adress, sändes vanligtvis till Google och lagras på servrar i USA där data används till att sammanställa rapporter om aktiviteter på hemsidan för ägaren av sidan. Google kan också överföra denna information till tredjeparts om detta krävs med hänsyn till lagar eller tillfällen när tredjepart behandlar information på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla din IP-adress med annan information som Google har, som utgångspunkt visas inte din IP-adress i Google Analytics rapporter. När du besöker www.stallmastaren.se krypterar vi oavsett din IP-adress före trafiken analyseras hos Google Analytics.

E-post, telefon och SMS

OS ID Stallmästaren använder e-post och telefon som en del av det dagliga arbetet för att uppfylla våra arbetsuppgifter och ge dig en god kundservice. VD i OS ID Stallmästaren har det dagliga ansvaret för behandlingen av personuppgifter i dessa sammanhang.

OS ID Stallmästarens medarbetare använder även e-post i vanlig dialog med interna och externa kontakter. Den enskilde är ansvarig för att ta bort meddelanden som inte längre är aktuella, och minst en gång per år gå igenom och ta bort onödigt innehåll i inkorgen. Vid avgångar töms e-postkonton, men enstaka relevanta e-post meddelanden kommer normalt bli överförda till kollegor. Känsliga personuppgifter skall inte sändas med e-post. Vi vill göra dig uppmärksam på att vanlig e-post är inte krypterad. Därför uppmanar vi dig att inte skicka konfidentiell eller känslig information via e-post.

Telefonsamtal (telefonnummer från och till, samt tidpunkt för samtalen) loggas i vår telefoncentral. Denna logg är nödvändig för administration och drift av systemet, samt att den används som grundlag för statistik på aggregerad nivå. Centralen driftas av Telavox, och deras kundavtal och tjänstevillkor är uppdaterade i linje med GDPR.

Dina rättigheter

Så länge vi behandlar eller lagrar dina personuppgifter, har du rätt till insyn i dina egna uppgifter. Du har också rätt att be om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter blir rättade, borttagna eller kompletterade. Du har också rätt till att vid förfrågan få dina uppgifter översända till andra aktörer. Dina krav skall besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar.

Oriktiga uppgifter kan du själv ändra inne på din sida i vårt beställningssystem på www.stallmastaren.se, eller kontakta oss skriftligen per e-post eller brev.

Insyn i eller borttagning av dina personuppgifter, samt överföring av personuppgifter till andra aktörer, ber du om skriftligen, per epost eller brev till OS ID Stallmästaren (se kontaktinformation här under). Har du ett produktionsplatsnummer, skriv gärna med detta i din begäran. Vi svarar skriftligen – du uppger i din begäran om du vill ha svar per epost eller brev.

Som kund hos OS ID Stallmästaren har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlat dina persondata i strid med reglerna.

Kontaktinformation

OS ID Stallmästaren AB
Skaragatan 110
SE 531 40 LIDKÖPING
SVERIGE
Telefon: 0510-204 45
order@stallmastaren.se
www.stallmastaren.se