Vad är skillnaden

mellan ett Officiellt och Övrigt öronmärke?