Bruksanvisning isättning av öronmärken

För isättning av öronmärke Combi 3000 och Micro.