Beställning av Återtagsmärken

Hur och vilka öronmärken man beställer vid återtag av kött och skinn.