Märken och läsutrustningar för fisk

OS ID levererar märken och läsutrustningar för användning i fiskeri- och havsbruksnäring. Produkterna används i många typer av processer och projekt inom dessa områden, och är speciellt lämpliga i stamfiskproduktion.

Vi samarbetar med Biomark om effektiv märking av fisk. Med över 20 års erfarenhet är Biomark världens ledande specialist inom utveckling och implementering av system för märkning av odlad och vild fisk.

Högteknologi

Våra kunders behov är i ständig förändring, inte minst på grund av krav på tillförlitlig och effektiv dokumentation och spårning i produktionskedjan och management-processer, och på grund av vår tids krav om säker mat.

Med högteknologisk spetskompetens är OS ID og Biomark i framkant av dessa behov. Säker och effektiv märkning är vårt överordnande mål, för detta är viktigt för våra kunder.

Säker identifikation med elektronisk märkning av fisk

Biomark-produkterna för elektronisk identifiering av fisk (EID) är baserat på RFID-teknologi. Alla PIT tags från Biomark tillfredställer de internationella ISO-standardena 11784 och 11785. Det betyder att de fungerar tillsammans med elektronisk avläsningsutrustning som följer dessa standarder. ISO-certifiserade PIT tags säkrar 100 procent unik identifikation av varje fisk.

PIT tags, läsare, pistoler och nålar

Biomark PIT tags är är förhandsprogrammerade med id-nummer och designade speciellt för akvakultur och marint bruk. OS ID leverar också implantatpistoler, -sprutor och nålar för märkning, samt avläsningsutrustning med tillhörande software.

Varför elektronisk märkning?

Elektronisk märkning av fisk lägger grunden för elektronisk datainsamling och databehandling. EID säkrar kvaliteten på data och är ett tidsbesparende verktyg som ger nya möjligheter för inhämtning av data, dokumentation och spårbarhet.

Hur fungerar elektronisk märkning?

PIT tagen innehåller en transponder med ett unikt nummer. Transpondern blir aktiverad när en handhållen eller stationär läsare sänder ut signaler. Transpondern sänder sitt nummer till läsaren, och nummret visas i läsarens display och lagras. Datan som är lagrad i läsaren kan överföras till PC for vidare behandling, analys och användning.

Combi 3000 – ett flexibelt märkessystem for ikke-elektronisk identifiering av fisk

Combi 3000 icke-elektroniska märken utvecklas och produceras av OS ID. Detta är Europas mest använda märkessystem för husdjur, och det har också använts i fiskeri- och havsbruksnäringen i över tio år. Märkena tillverkas i mycket robust och slitstark specialplast, som också är mjuk och flexibel. Detta bidrar till att märkena sitter säkert i fisken.

Combi 3000 fås i flera storlekar och färger. Siffror och bokstäver bränns ned i plastmärket med laser. Laserpräglingen är tydlig, har god läsbarhet och varar i många år. Märkena kan också präglas upp och -ned, detta ökar läsbarheten på märkena.

Combi 3000-märkena har en speciellt starkt, patenterat lås. Märkena fästes normalt i roten av rygg- eller stjärtfenan.

Micro – lite och lätt plastmärke

Bygelmärket Micro tillverkas i mjuk, formstabil och hållbar specialplast. Märkena fås i olika färger och kan laserpräglas med stora, lättlästa tecken.

Märkning av utrustning

Combi 3000 och Micro är lämpliga till märkning av bland annat utrustning, som garn, linor, noter och liknande.

Kontakt

Elektronisk identifiering av fisk

Kristian Straume-Lie
Technical Sales Manager Northern Europe
Mobil: +47 95 29 37 02
Kontor: +47 56 33 50 45
kristian.straume-lie@biomark.com

 

Icke-elektronisk identifiering av fisk

OS ID Stallmästaren
Tel. +46 (0)510-20445
order@stallmastaren.se