OS bjällra 5,5 cm

För get och ren

 

 

 5,5_redigert

 

Bjällra 5,5 cmOS ID BJØLLER

Geit_lys_litenRein_lys_liten

OS bjällra 6,5 cm

För får och ren

 

6,5_redigert 

 

 

Bjällra 6,5 cmOS ID BJØLLER

Sau_lys_litenRein_lys_liten

OS bjällra 7,5 cm

För får och ren

 7,5_redigert

 

 

 

Bjällra 7,5 cmOS ID BJØLLER

Sau_lys_litenRein_lys_liten

OS bjällra 8 cm

För får, kalv och ren

 

8_redigert 

 

 

Bjällra 8 cmOS ID BJØLLER

Sau_lys_litenStorfe_lys_litenRein_lys_liten

OS bjällra 9 cm

För ungnöt, häst och ren

9_redigert 

 

 

 

Bjällra 9 cmOS ID BJØLLER

Storfe_lys_litenRein_lys_liten

OS bjällra 10 cm

För nöt 10T_redigertoch ren

 

 

 

 

Bjällra 10 cmOS ID BJØLLER

Storfe_lys_litenRein_lys_liten

 

OS bjällra 12 cm

12T_redigertFör nöt och ren

 

 

 

Bjällra 12 cmOS ID BJØLLER

Storfe_lys_litenRein_lys_liten

BESTÄLLNING

För husdjursproducenter

till_beställning

Villkor    Om beställning 
Om BankID, fullmakt 

NU BESTÄLLER DU ALLT DIREKT FRÅN OSS!

Beställning av officiella SE-märken, andra märken och utrustning gör du nu direkt från oss i vårt nya beställningssystem!

Till beställning

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1