Combi 3000 Mini

För får, get och ren

Mini  

 

 

Combi 3000® MiniOSID_Combi3000_liten_u
sau_lys_litengeit_lys_litenRein_lys_liten 

Combi 3000 Små

Små FårFör nöt, får, get, och gris

 

  

 

Combi 2000® SmåOSID_Combi3000_liten_u
Sau_lys_litenGeit_lys_litenGris_lys_litenStorfe_lys_litenRein_lys_liten

 

Combi 3000 Stor

För nöt och gris  

Stor 3000_web  

 

 

 

Combi 2000® StorOSID_Combi3000_liten_u 
gris_lys_litenstorfe_lys_litenRein_lys_liten

Combi Pig

Pig_2För smågris  

 

 

 

 

Combi 2000® Pig 

Gris_lys_liten

Combi 3000 Rund

För får, gris och ren

Combi 3000 Rund Rund gul_2_jpg   

 

  

 

Combi 2000® RundOSID_Combi3000_liten_u 

Sau_lys_litenGris_lys_litenRein_lys_liten

Combi 3000 Rund/Små

Combi 3000 Rund Små gul gul_3_jpgFör gris

  

 

 

 

Combi 2000® Rund/SmåOSID_Combi3000_liten_u

Gris_lys_liten 

 

Combi Junior

Märktång

Juniortang_NY 

 

 

 

 

 

Combi JuniorCombi EOSID_Combi3000_liten_u 

Reservnål

Till Combi Junior

Pin_Combi_Jr_1808 

 

 

 

 

 

ReservnålCombiE produktmerkeOSID_Combi3000_liten_u 

 

Reservnål

naal_senior_svart_1823Till Combi Senior

 

 

 

 

 

 

Reservnål Combi EOSID_Combi3000_liten_u 

Märkpenna

merkepenn_tynnTunn spets 

 

 

 


 

 

Märkpenna 

Märkpenna

Merkepenn_tykkTjock spets

 

 

 

 

 

 

Märkpenna

BESTÄLLNING

För husdjursproducenter

till_beställning

Villkor    Om beställning 
Om BankID, fullmakt 

NU BESTÄLLER DU ALLT DIREKT FRÅN OSS!

Beställning av officiella SE-märken, andra märken och utrustning gör du nu direkt från oss i vårt nya beställningssystem!

Till beställning

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1