Säker identifikation med elektronisk märkning av fisk


OS ID® säljer Biomark-produkter för elektronisk identifiering av fisk (EID) baserat på RFID-teknologi. Alla PIT tags från Biomark tillfredställer de internationella ISO-standardena 11784 och 11785. Det betyder att de fungerar tillsammans med elektronisk avläsningsutrustning som följer dessa standarder. ISO-certifiserade PIT tags säkrar 100 procent unik identifikation av varje fisk.

PIT tags, läsare, pistoler och nålar
Biomark PIT tags är designade speciellt för akvakultur och marint bruk. 
PIT tagarna är förhandsprogrammerade med id-nummer och kan fås i tre storlekar. OS ID® leverar också
implantatpistoler, -sprutor och nålar för märkning, samt avläsningsutrustning med tillhörande software.

Som ett verktyg för ytterligare automatisering av märkningsprocessen, rekommenderar vi
Biomarks märkningstation, som är speciellt lämplig när större mängder fisk skall märkas, mätas, vägas och behandlas.

Varför elektronisk märkning? 

Elektronisk märkning av fisk lägger grunden för elektronisk datainsamling och databehandling. EID säkrar kvaliteten på data och är ett tidsbesparende verktyg som ger nya möjligheter för inhämtning av data, dokumentation och spårbarhet.

 

Hur fungerar elektronisk märkning? 

PIT tagen innehåller en transponder med ett unikt nummer. Transpondern blir aktiverad när en handhållen eller stationär läsare sänder ut signaler. Transpondern sänder sitt nummer till läsaren, och nummret visas i läsarens display och lagras. Datan som är lagrad i läsaren kan överföras till PC for vidare behandling, analys och användning.

Electronic tagging fish image 1

logo_biomark

 

Biomark är världens ledande specialist inom utveckling och implementering av system för märkning av odlad och vild fisk. OS ID® er Biomarks återförsäljare i Norden.

Kontakta OS ID® för köp av märkeslösningar för fisk


Vår säljledare Pål Kjellesvig Dalløkken ger dig mer information om märkning av fisk.

Tlf. (+47) 62 49 77 00
post@osid.no

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1