Vi märker levande värden

 

Vi märker levande värden 

Husdjur är levande värden – de är bondens produktionsmedel. Animalieproduktion är näring, tillväxt och liv för husdjursägaren,

samhället och de som äter maten.

 

Säker identifikation 

Vårt överordnade mål är säker identifikation av husdjur. Produkt-
erna från OS ID® bidrar till djurvänlig, trygg och effektiv märkning
som säkrar djurets identitet från födsel till slakt, och lägger
grunden för spårbarhet och dokumentation genom hela värde-
kedjan.

 

Höga  krav förpliktigar 

Vår uppgift är att sörja för en säker identifisering av husdjur. Detta 
är ett ansvar som förpliktigar, och vi ställer stränga krav på oss
själva. Det måste vi, därför att öronmärket är djurets identitetbärare
för ägare, mejerier, slakterier, rådgivningstjänsten, veterinärer och
myndigheter. Märkets ägarkod och djurets individnummer ingår i all
datahantering mellan dessa aktörer.

Nationella och internationella regler och förskrifter för märkning och livsmedelssäkerhet är många och stränga - lyckligtvis. Detta ställer
höga krav på oss som ledande producent av märksystem för husdjur.

 

Kvalitetsäkring 

För oss handlar det om att vara bra i alla led från produkt till service, beställning  och leverans. Detta kallar vi totalkvalitet!

Alla våra processer är därför kvalitetssäkrade genom kvalitets-

standarden ISO 9001.

 
Levende_2
Levende_1_103_0346_

BESTÄLLNING SE-MÄRKEN

Officiella SE-märken måste beställas via Jordbruksverkets E-tjänst eller Jordbruksverkets blankettsida. Det finns två alternativ att välja på: Skicka in en blankett via post eller fax, eller gå in på Jordbruksverket och vidare till E-tjänsten och logga in med hjälp av E-legitimation.

BESTÄLLNING ÖVRIGA VAROR


Til_bestallning_2

 

 Villkor            Om beställning

 

 

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1