OS bjällra 5,5 cm

För get och ren

 

 

 5,5_redigert

 

Bjällra 5,5 cmOS ID BJØLLER

Geit_lys_litenRein_lys_liten

OS bjällra 6,5 cm

För får och ren

 

6,5_redigert 

 

 

Bjällra 6,5 cmOS ID BJØLLER

Sau_lys_litenRein_lys_liten

OS bjällra 7,5 cm

För får och ren

 7,5_redigert

 

 

 

Bjällra 7,5 cmOS ID BJØLLER

Sau_lys_litenRein_lys_liten

OS bjällra 8 cm

För får, kalv och ren

 

8_redigert 

 

 

Bjällra 8 cmOS ID BJØLLER

Sau_lys_litenStorfe_lys_litenRein_lys_liten

OS bjällra 9 cm

För ungnöt, häst och ren

9_redigert 

 

 

 

Bjällra 9 cmOS ID BJØLLER

Storfe_lys_litenRein_lys_liten

OS bjällra 10 cm

För nöt 10T_redigertoch ren

 

 

 

 

Bjällra 10 cmOS ID BJØLLER

Storfe_lys_litenRein_lys_liten

 

OS bjällra 12 cm

12T_redigertFör nöt och ren

 

 

 

Bjällra 12 cmOS ID BJØLLER

Storfe_lys_litenRein_lys_liten

BESTÄLLNING SE-MÄRKEN

Officiella SE-märken måste beställas via Jordbruksverkets E-tjänst eller Jordbruksverkets blankettsida. Det finns två alternativ att välja på: Skicka in en blankett via post eller fax, eller gå in på Jordbruksverket och vidare till E-tjänsten och logga in med hjälp av E-legitimation.

BESTÄLLNING ÖVRIGA VAROR


Til_bestallning_2

 

 Villkor            Om beställning

 

 

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1