HHR 3000 Pro

Med kort antenn

Leser_m_kort_vannrett 


HHR 3000 ProCombi E
Gris_lys_litenSau_lys_litenGeit_lys_liten

 
 

HHR 3000 Pro

Med lång antenn

 

Leser_m_lang_vannrett

 

HHR 3000 ProCombi E

Gris_lys_litenGeit_lys_litenSau_lys_litenStorfe_lys_liten 

Lång antenn

60 cm

Lang_antenne_vannrett 


    


Lång antennstavCombi E
sau_lys_litengeit_lys_litenstorfe_lys_litengris_lys_liten

Kort antenn

kort_antenne_vannrett_2_210 cm 

  

Kort antennstavCombi E
sau_lys_litengeit_lys_litengris_lys_liten

Panelantenn

40 x 60 cm Panelant -m_leser_400

                

 

 

      

PanelantennCombi E
sau_lys_litengeit_lys_litengris_lys_liten 

Billaddare

Tillbehör till läsare

 

 


 

 

 

Bil laddareCombi E

 

RS 232 kabelset

Tillbehör till läsare

 

3319_Cable-kit_detail

 

 

 

 

 

RS 232 kabelsettCombi E

 

BESTÄLLNING SE-MÄRKEN

Officiella SE-märken måste beställas via Jordbruksverkets E-tjänst eller Jordbruksverkets blankettsida. Det finns två alternativ att välja på: Skicka in en blankett via post eller fax, eller gå in på Jordbruksverket och vidare till E-tjänsten och logga in med hjälp av E-legitimation.

BESTÄLLNING ÖVRIGA VAROR


Til_bestallning_2

 

 Villkor            Om beställning

 

 

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1